Colofon

Demo behandeling

  Wat doet Tactive?

  Tactive biedt kwalitatief hoogwaardige internetbehandelingen op het gebied van verslavingszorg en psychische problemen. Ze maakt gebruik van deskundigen op het gebied van specifieke problemen om tot evidence based ontwikkeling van nieuwe online behandelingen te komen. Tactive gebruikt de gegevens van wetenschappelijk onderzoek om tot een voorturende verbetering en optimalisering van haar behandelingen te komen. Tactive CV staat onder leiding van algemeen directeur dhr. J.G. Keizer.
  Etendebaas.nl is ontwikkeld door Tactive CV. De internetbehandelingen worden uitgevoerd door instellingen voor verslavingszorg en GGZ-instellingen die als franchisenemer verbonden zijn aan Tactive CV.

  Samenwerking met het NISPA

  De website Etendebaas.nl met de internetbehandeling zijn bedacht en ontwikkeld door medewerkers van Tactus Verslavingszorg. Deze internetbehandeling wordt wetenschappelijk onderzocht, in de vorm van een uitvoerbaarheidonderzoek en een studie naar effectiviteit en doelmatigheid.
  Het NISPA (Nijmegen Institute Scientist Practioners in Addiction) biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

  De website Etendebaas.nl en de internetbehandeling

  Etendebaas.nl is onder leiding van Tactive directeur dhr. J.G. Keizer tot stand gekomen. De methode internetbehandeling is bedacht en ontwikkeld door mevr. H. Westendorp. Mevr. Westendorp is binnen Tactive verantwoordelijk voor de productontwikkeling.

  De teksten, zowel voor de internetbehandeling als voor de website, zijn geschreven door mevr. Z. de Boer, senior preventiewerker, in samenwerking met mevr. M.M. Brenninkmeijer, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker; mevr. L.M. van den Born, HBO-verpleegkundige; mevr. E.D. ter Huurne, diëtist, onderzoeker. De auteurs zijn allen ervaren hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken binnen de verslavingszorg.

  De kwaliteit van de methode en van alle teksten zowel op de website als in de internetbehandeling wordt gewaarborgd door de inhoudsdeskundigen drs. H.A. de Haan, psychiater, eerste geneeskundige Tactus; drs. C.E.M. Wieferink, psychotherapeut, hoofd behandeling Tactus.

  Naast deze kwaliteitsbewakers hebben leden van de werkgroep LES van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) meegelezen en meegedacht. Tevens zijn de teksten door een groep testpersonen gelezen en becommentarieerd. Deze testers zijn niet verbonden aan de verslavingszorg.

  De internetbehandeling is zowel getest door cliënten welke in behandeling waren bij Tactus als door personen die niet verbonden waren aan de verslavingzorg.

  Literatuurstudie internetbehandeling en wetenschappelijk onderzoek

  Door drs. M.G. Postel, psycholoog/onderzoeker, is in 2005 een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek. De resultaten van deze literatuurstudie waren voor Tactive CV een stimulans om door te gaan met de ontwikkeling van internetbehandeling. De literatuurstudie is op te vragen bij drs. Postel, werkzaam bij Tactive CV.

  De internetbehandeling Etendebaas.nl wordt wetenschappelijk onderzocht in de vorm van een studie naar de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling. Dit onderzoek is ontwikkeld door E.D. ter Huurne MSc., in samenwerking met drs. M.G. Postel, Z. de Boer BA, L.M. van den Born BN, drs. H.A. de Haan en dr. C.A.J. de Jong. Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij E. ter Huurne MSc., onderzoeker bij Tactive.

  Copyrights

  Voor teksten en foto's die op deze site getoond worden en voor de teksten en foto's van de internetbehandeling gelden de gangbare auteursrechten.
  De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en ter ondersteuning bij de behandeling van patiënten/cliënten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze site wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van Tactive nodig. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.