Forum

Spelregels

Demo behandeling

Berichten plaatsen kan alleen als u zich bij het forum heeft geregistreerd. U kiest bij registratie een gebruikersnaam waarmee u inlogt. Uw wachtwoord wordt u per e-mail toegestuurd. De administrator van het forum kan registratie via een specifieke e-mailservice of ISP blokkeren.

Wanneer u na registratie inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u berichten posten en deelnemen aan discussies. Uw gebruikersnaam is zichtbaar op het forum, overige gegevens niet. Het is toegestaan slechts één naam (account) te gebruiken.

Let op: Schrijf in uw berichten nooit uw eigen naam of (email-)adresgegevens, want iedereen kan de geplaatste berichten lezen.

Het forum wordt gevolgd door een zogenaamde moderator. Dit is iemand die checkt of deelnemers zich houden aan de spelregels. De moderator neemt niet actief deel aan het forum.
De moderator heeft het recht en de mogelijkheid om berichten te verwijderen die niet aan de spelregels of de doelstelling van het forum voldoen. Ook kan de moderator deelnemers tijdelijk of blijvend de toegang tot het forum ontzeggen. Wanneer u een bericht ziet dat niet thuis hoort op het forum of niet voldoet aan de spelregels, kunt u contact opnemen met de moderator.

Het is belangrijk het doel van het forum voor ogen te houden en op een correcte en steunende wijze met elkaar om te gaan. Dit doet u door:

 • Bij het onderwerp te blijven
 • Elkaar niet persoonlijk aan te vallen, wees positief en ondersteunend
 • Ervaringen met elkaar te delen en elkaar daarin te respecteren
 • Open vragen aan elkaar te stellen
 • Betrouwbare informatie en adviezen uit te wisselen

Plaats geen berichten met hulpvragen die niet binnen het forum opgelost kunnen worden, zoals acute psychische nood of zelfmoordplannen. U kunt voor hulp bij dergelijke problemen beter terecht bij de daarvoor bestemde hulpdiensten, zoals een huisartsenpost.

Het volgende is niet toegestaan:

 • Schuttingtaal gebruiken
 • Elkaar afbreken, op negatieve wijze bejegenen
 • Negatieve tips of adviezen uitwisselen die het eetprobleem verergeren
 • BMI, gewichten, (kleding)maten of calorietabellen vermelden
 • Ernstige ziektes of situaties veinzen om aandacht te vragen
 • Links naar sites met schokkende beelden plaatsen
 • Links naar sites plaatsen die eetproblemen verheerlijken
 • Links naar illegale zaken plaatsen
 • Commerciële reclame plaatsen
 • Materiaal plaatsen waarop copyright rust, zonder uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder
 • Telefoonnummers en emailadressen of andere privé-informatie plaatsen. Respecteer de privacy van anderen, maar ook van uzelf.

Privé-berichten worden niet door de moderator gecontroleerd. We verwachten echter van de forumdeelnemers dat zij ook wat betreft privé-berichten de spelregels in acht nemen. Indien gewenst kunt u het ontvangen van privé-berichten uitschakelen.

Disclaimer

Plaatsing van een bericht betekent niet dat Etendebaas.nl het met de inhoud eens is. Etendebaas.nl (eigendom van Tactus Verslavingszorg) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in het forum, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiend uit genoemde berichten.