Online behandeling

Veelgestelde vragen

Demo behandeling
 1. Heb ik een eetprobleem?
 2. Ik heb problemen met eten. Waar kan ik hulp vinden?
 3. Is de internetbehandeling geschikt voor mij?
 4. Behandelen jullie ook mensen met overgewicht?
 5. Bieden jullie ook een nazorgtraject aan?
 6. Hoeveel kost de behandeling?
 7. Iemand in mijn naaste omgeving heeft een eetprobleem. Wat kan ik doen?
 8. Hoe ziet een gezond eetpatroon eruit?
 9. Het lukt mij niet om in te loggen.
 10. Ik ben mijn inloggegevens kwijt.

1. Heb ik een eetprobleem?

Van een eetprobleem kan sprake zijn wanneer u een haat-liefdeverhouding met eten en de weegschaal hebt en wanneer eten zo’n grote rol speelt dat het u belemmert in uw dagelijks leven. Een eetprobleem kan uitmonden in een eetstoornis. Een eetstoornis wordt omschreven als een psychische stoornis in het eetgedrag. Bij de verschillende eetstoornissen is sprake van duidelijk omschreven kenmerken aan de hand waarvan een arts de diagnose kan stellen. Verdere informatie over eetproblemen en eetstoornissen kunt u vinden op Eten een probleem? U kunt daar ook een zelftest invullen om na te gaan of u mogelijk een eetprobleem of een eetstoornis heeft.

terug

2. Ik heb problemen met eten. Waar kan ik hulp vinden?

Er zijn veel verschillende instellingen die hulp bieden aan mensen met eetproblematiek. Onder Hulp en informatie kunt u gegevens vinden over de verschillende instellingen.
U bent ook van harte welkom bij onze online behandeling. Deze behandeling bestaat uit twee delen. U krijgt hierbij een persoonlijke hulpverlener toegewezen. In deel 1 brengen we uw eetgewoontes en wat daarmee samenhangt in kaart. Vervolgens krijgt u een advies betreffende het vervolgtraject. In deel 2 gaat u vervolgens zelf een doel stellen en gaat u werken aan het ontwikkelen van een gezond eet- en beweegpatroon. Ook het verbeteren van uw zelfbeeld vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. Uw persoonlijke hulpverlener ondersteunt u daarbij.

terug

3. Is de online behandeling geschikt voor mij?

Etendebaas.nl is ontwikkeld voor iedere volwassene of jongere vanaf zestien jaar die meer wil weten over zijn of haar eetgedrag, of al besloten heeft hier aan te werken. Ook is de behandeling geschikt als men terugval in eetproblemen wil voorkomen.
Bij de internetbehandeling wordt in het eerste deel uw eetpatroon onderzocht aan de hand van uw eetdagboek en verschillende opdrachten. Dit gedeelte wordt afgesloten met een persoonlijk advies. Als u de internetbehandeling in deel 2 vervolgt, leert u hoe u uw eetgewoonte kunt veranderen en hoe u zich daar zo prettig mogelijk bij kunt voelen. De communicatie met uw hulpverlener verloopt via het beveiligde gedeelte van de website, dus niet via e-mail. Dit betekent dat u steeds zelf moet inloggen om contact te krijgen. De internetbehandeling is een volledige behandeling met een persoonlijke hulpverlener. U kunt het thuis doen op het moment waarop het u het beste uitkomt. Van belang is wel dat u schriftelijk communiceren via internet een prettige manier van werken vindt.
Indien aan het eind van deel 1 blijkt dat de deelnemer niet voldoende gebaat is bij deze behandeling, dan zullen we verwijzen naar een meer geschikte vorm van hulp.

terug

4. Behandelen jullie ook mensen met overgewicht?

Mensen met overgewicht proberen vaak met behulp van een (streng) dieet af te vallen. Het gevaar bestaat op deze manier in een vicieuze cirkel terecht te komen van lijnen en weer aankomen, het zogenaamde jojo-effect. De behandeling Etendebaas.nl is in de eerste plaats gericht op het doorbreken van dit patroon en het ontwikkelen van een gezond en evenwichtig eetpatroon. Dat betekent dat het belangrijk is om uw afvalwens op een tweede plan te zetten en eerst uw eetprobleem aan te pakken. Als u een regelmatig en stabiel eetpatroon hebt, dus zonder eetbuien en zonder maaltijden over te slaan waarbij u voldoende voedingsstoffen en energie binnenkrijgt, kunt u ervoor kiezen om rustig af te vallen door kleine wijzigingen aan te brengen in uw voedingspatroon. Dat betekent dus geen crashdieet, maar kleine veranderingen die u vol kunt houden. De ervaring leert dat mensen die deel hebben genomen aan het programma Etenbaas.nl een evenwichtiger eetpatroon hebben, zich fitter voelen en meer ontspannen met eten omgaan. Meer hierover kunt u lezen onder Altijd aan de lijn en Gewichtige cijfers.

terug

5. Bieden jullie ook een nazorgtraject aan?

Wanneer de behandeling afgerond is, is er de optie om gebruik te maken van het vinger-aan-de-pols-contact in het kader van nazorg. Dit nazorgcontact duurt zes weken. Uw behandelaar reageert in deze periode wekelijks op uw berichten en uw eetdagboek.
Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het forum van Etendebaas.nl. Dit is een forum voor lotgenotencontact. U kunt ook deelnemen aan het forum wanneer u (nog) niet in behandeling bent. Het forum is voor iedereen toegankelijk. Daar kunt u zich apart voor aanmelden.
Tot slot kunnen we ook met u meekijken welke eventuele andere zorg er na de behandeling nog nodig is.

terug

6. Hoeveel kost de behandeling?

De behandeling Etendebaas.nl valt onder de specialistische GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Alle Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling altijd. Dit gebeurt op basis van DBC.. Hiervoor is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Tijdens de aanmeldprocedure geeft u toestemming voor het aanvragen van zo'n verwijsbrief door de behandelende instelling.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer u het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal uw zorgverzekering u dit in rekening brengen, tot het maximumbedrag is bereikt. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor u minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Voor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U blijft dan anoniem. De kosten voor de behandeling bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw). Informatie over de betaling kunt u vinden onder De behandeling zelf bekostigen.

terug

7.  Iemand in mijn naaste omgeving heeft een eetprobleem. Wat kan ik doen?

Voor de omgeving is het vaak moeilijk om zich maar enigszins voor te stellen wat iemand met een eetprobleem beweegt en ervaart. Veel partners, ouders, vrienden of vriendinnen maken zich zorgen en willen graag helpen. Goed bedoelde adviezen en opmerkingen hebben helaas vaak het tegenovergestelde effect. Het wordt soms ervaren als kritiek en bemoeizucht. Velen hebben dan ook de indruk machteloos te staan tegenover het eetprobleem van hun naaste. Bij Mensen om u heen kunt u tips vinden over wat u beter wel en niet kunt doen.

terug

8. Hoe ziet een gezond eetpatroon eruit?

Een gezond voedingspatroon geeft u de energie en de voedingsstoffen die u nodig heeft. Wanneer u voldoende eet, geeft de maaltijd u een voldaan en verzadigd gevoel en kunt u er weer een tijdje tegenaan. Wanneer u niet meer goed kunt voelen of u verzadigd bent, kunt u zich houden aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.nl. Eet gevarieerd zodat u alle benodigde voedingsstoffen, vitamines en mineralen binnenkrijgt. De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.nl is een handig hulpmiddel om een gevarieerde maaltijd samen te stellen. In een gezond voedingspatroon bestaat geen goed of fout voedsel. Af en toe iets lekkers past prima binnen een gezond eetpatroon.
Verder is het belangrijk om regelmatig te eten. Plan per dag op vaste momenten drie hoofdmaaltijden en drie tot vier tussendoortjes. Sla geen maaltijden of tussendoortjes over. Op die manier ontwikkelt u een gezond honger- en verzadigingsgevoel. Meer informatie over gezond eten kunt u vinden onder Gezond eten.

terug

9. Het lukt mij niet om in te loggen.

Om in te kunnen loggen moet u eerst de aanmeldprocedure geheel hebben doorlopen. U kunt deze procedure beginnen via de knop > Aanmelden  op de home pagina van Etendebaas.nl.
Wanneer u een inlognaam gekozen heeft, krijgt u via een eenmalige e-mail het wachtwoord toegezonden waarmee u kunt inloggen.
Mocht het inloggen dan niet lukken, dan kunt u de volgende punten controleren:

 • Zijn de instellingen op uw computer correct? Hierover is meer te lezen via Techniek.
 • Gebruikt u het juiste wachtwoord welke hoort bij uw inlognaam van de behandeling?
 • Logt u op de juiste plaats in? Via formulier onder > Inloggen op de home pagina?

Voor het forum meldt u zich apart aan. Het forum staat los van de behandeling, u kunt hieraan ook deelnemen als u de internetbehandeling (nog) niet volgt.

terug

10. Ik ben mijn inloggegevens kwijt.

U kunt het vergeten wachtwoord via de website opvragen. Onder het inlogscherm op de home pagina staat de optie > Wachtwoord vergeten. Daar kunt u uw inlognaam invullen. U krijgt dan een nieuw, tijdelijk wachtwoord toegestuurd naar het e-mailadres dat u bij aanmelding hebt opgegeven.
Mocht dat niet lukken of mocht u ook uw inlognaam vergeten zijn, dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier met daarin uw gegevens. Wij kunnen uw inlognaam dan achterhalen en zullen u deze toesturen.

terug