Over ons

Kwaliteit behandeling

Demo behandeling

De internetbehandeling Etendebaas.nl streeft ernaar om de deelnemers hoge kwaliteit van zorg te bieden.
Instellingen die de internetbehandeling aanbieden zijn HKZ- ofwel ISO-gecertificeerd. De hulpverleners die de behandeling uitvoeren zijn gekwalificeerde behandelaars met ruime werkervaring in de face-to-facehulpverlening. Zij worden ondersteund door coaches, een diëtist, een hoofd behandeling en een arts.
Alle hulpverleners en coaches zijn door Tactive opgeleid tot internetbehandelaar of coach, en hebben deze opleiding met succes afgerond.

De internetbehandeling voldoet aan verschillende technische en zorginhoudelijke standaarden:

  • De omgang met persoonsgegevens is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het platform voldoet aan veiligheidseisen beschreven in Nictiz richtlijnen en NEN7510.
  • De methode internetbehandeling is conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
  • De internetbehandeling voldoet aan de richtlijnen voor online arts-patiëntcontact van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
  • De internetbehandeling voldoet aan de richtlijnen van de International Society for Mental Health Online (ISMHO).
  • De website is uitgebreid getest op gebruiksvriendelijkheid en voldoet aan de richtlijnen voor usability (Ben Vroom).
  • Kwaliteit en toegankelijkheid van de website voldoen aan de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guide (WCAG), priority 1.
  • De content op de website en in de internetbehandeling wordt up-to-date gehouden door Tactive en naar de laatste wetenschappelijke inzichten aangepast door de websiteredactie.
  • De instelling die de internetbehandeling uitvoert, hanteert een klachtenregeling, waarbij de procedure en het inhoudelijk omgaan met een mogelijke klacht door een onafhankelijke commissie worden bewaakt en beoordeeld.
  • Ook Tactive heeft een klachtenreglement, –procedure en klachtencommissie in geval van klachten over Tactive.