Problemen met eten

Sociale gevolgen

Demo behandeling

Een eetprobleem of eetstoornis heeft niet alleen effect op uw lichamelijk en geestelijk welbevinden, ook uw maatschappelijk leven en uw contacten met anderen worden op een nadelige manier beïnvloed. Wanneer u uw eetprobleem aanpakt, dan is de kans groot dat uw contacten met vrienden, kennissen en collega's al snel verbeteren. Ook op andere vlakken is herstel zeker mogelijk.

Sociale contacten

'Ik zag mijn kennissen en vrienden steeds minder vaak. Ik had daar geen tijd en ook geen puf meer voor, zo was ik bezig met eten. En ik schaamde mij ook voor mijn overgewicht. Uiteindelijk leidde dat alleen maar tot nog meer eetbuien. Toen ik wat aan mijn eetprobleem ging doen, kreeg ik weer meer energie om oude contacten te herstellen. Ik heb sommigen in vertrouwen genomen, ook al vond ik dat heel eng. En wat bleek? Ik werd helemaal niet uitgelachen of afgewezen, maar kreeg juist veel begrip. Ik voel mij nu veel minder eenzaam.'

Schaamte, het hebben van een geheim, angst dat men uw lichaam ziet, niet kunnen eten in het openbaar: het maakt dat u minder ontspannen om kan gaan met anderen. Ook kan het zo zijn dat u steeds minder energie over heeft voor het onderhouden van contacten, omdat u wordt opgeslokt door zorgen over eten en uw gewicht. Sociale contacten kunnen op een gegeven moment zoveel spanning oproepen dat u zich meer en meer gaat terugtrekken, met als gevolg isolement en eenzaamheid.

Terug

Werk of studie

'Door mijn eetprobleem had ik steeds minder energie. Ook kon ik niet meer zo helder nadenken als voorheen. Na verloop van tijd was dit natuurlijk ook te merken aan mijn werk. Niemand begreep hoe dit kwam want aan de buitenkant was er niets te zien. Van binnen voelde ik mij echter een complete mislukkeling. Op een gegeven moment wist ik wel dat ik niet zo kon doorgaan. Ik heb mijn eetprobleem aangepakt. Toen het weer beter met mij ging, kwam ik langzaam maar zeker ook weer terug op mijn oude denk- en werkniveau. Gelukkig maar, want ik zou het jammer hebben gevonden als ik mijn baan was kwijt geraakt.'

Een eetprobleem kost veel tijd en energie. Nadenken over wat u wel of niet eet, zorgen over uw gewicht, het plannen van eetbuien en het geheimhouden van uw probleem. Een slechte voedingstoestand door te weinig, te eenzijdig of onregelmatig eten, maakt dat u energie verder afneemt. Gevolg hiervan is dat u zich minder goed kunt concentreren op werk of studie en de resultaten achteruit gaan.

Terug

Financieel

'Toen ik krap bij kas begon te raken, riep ik altijd: ik bezuinig overal op, behalve op eten! Maar eigenlijk hield ik mijzelf natuurlijk voor de gek. Het eten was er juist de oorzaak van dat ik krap bij kas kwam te zitten. Ik stond rood bij de bank, leende van verschillende mensen geld en vulde het ene gat met het andere. Al snel wist ik niet meer wat ik van wie geleend had. Ik heb mijn eetpatroon aangepakt en ook alle schulden terugbetaald. Ik houd nu af en toe zelfs wat over aan het eind van de maand. Dat leg ik apart om straks iets leuks voor mijzelf van te kopen.'

De kosten van eetbuien kunnen hoog oplopen. Niet zelden leidt dit tot financiële problemen en schulden.

Terug

Uw relatie en gezin

'Ik heb tijdenlang mijn eetprobleem kunnen verbergen voor mijn vriend. Tenminste, dat dacht ik. Ik probeerde mijn eetbuien altijd te plannen als hij er niet was en ervoor te zorgen dat ik het kwijt raakte zonder dat hij het merkte. Maar langzamerhand werd hem ook wel duidelijk dat er iets niet klopte aan mijn eetpatroon. Als hij zich zorgen maakte en er wat van zei, dan reageerde ik daar heel fel op. Met heel veel ruzie als gevolg. Toen ik het niet langer voor mijzelf ontkende, heb ik er ook met hem over gepraat. Eén gesprek is natuurlijk niet voldoende om het vertrouwen volledig te herstellen, dat begrijp ik best. Het zal wat tijd nodig hebben. Maar we willen met elkaar verder en zullen langzaam maar zeker weer naar elkaar toegroeien.'

Als gevolg van uw eetprobleem kan er spanning en onbegrip ontstaan binnen uw gezin: ruzies over eten, bezorgdheid die verstikkend overkomt. Wanneer u uw eetprobleem geheimhoudt voor uw partner en/of overige gezinsleden, betekent dit niet dat er geen spanningen zijn. De stress die geheimhouding oplevert, zal uw naasten niet ontgaan. Merken dat er iets aan de hand is maar niet precies weten wat, kan erg bedreigend zijn. Uw gezinsleden hebben het gevoel dat ze u niet meer kunnen bereiken. Als u dan na een periode van geheimhouding besluit om toch openheid te geven, kan het zijn dat bij uw gezinsleden een gevoel van buitengesloten zijn overheerst omdat u ze al die tijd niets verteld hebt.

Terug

Seksualiteit

'Als we met elkaar vreeën, vond ik het erg moeilijk om mij te laten gaan. Ik was continu bezig met er zo voordelig mogelijk bijliggen en mijn buik in te houden. Ik begon zo tegen seks op te zien dat ik allerlei smoesjes en uitvluchten verzon. Ik kon mij echt niet voorstellen dat mijn partner mij mooi en aantrekkelijk vond en met mij wilde vrijen. Ik had zo'n afkeer van mijn lichaam. Nu weet ik dat dit kwam door mijn eetprobleem. Sinds ik daarvan hersteld ben, voel ik mij niet meer onzeker over mijn lichaam en kan ik genieten van intimiteit.'

Genieten van intimiteit en seks wordt moeilijk wanneer u een afkeer hebt van uw eigen lichaam. Ook de spanning die een eetprobleem met zich meebrengt en de energie die het kost, maakt dat de libido op een laag pitje komt te staan. Dit kan leiden tot spanningen binnen uw relatie.

Terug